Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 19.08.2022