Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w Serwisie. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Polityce wielką literą, mają znaczenie nadane poniżej.

DEFINICJE

Serwis – Strona internetowa znajdująca się pod adresem: https://www.chc-cannabis.com/;

Użytkownik – każdy podmiot przebywający w Serwisie lub korzystający z Serwisu;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest CHC-CANNABIS HEALTHCARE S.A. z siedzibą w Mszczonowie, przy ul. Fabrycznej 6/10, 96-320 Mszczonów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985367, NIP 8381878599, REGON: 522731745, kapitał zakładowy: 531 920,00 zł, wpłacony w całości.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora: przy ul. Fabrycznej 6/10, 96-320 Mszczonów lub za pośrednictwem e-mail: rodo@chc-cannabis.com.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA. OKRES PRZETWARZANIA

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:

 • Nawiązanie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej i formularza kontaktowego

Pani/Pana dane są przetwarzane w celach kontaktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu obsługi zapytań złożonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obsługa ww. zgłoszeń. Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes, tj. archiwizacja korespondencji w celach dowodowych.

Dane są przetwarzane przez okres dwóch lat od dnia otrzymania zapytania lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi (konsekwencją niepodania danych będzie niemożność udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie).

 • Działania marketingowe

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, tj. kierowania informacji handlowych, a także informacji o kolejnych emisjach akcji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe są przetwarzane przez okres do ustania celu lub zgłoszenia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skierowania do Pani/Pana informacji marketingowych.

ODBIORCY

Odbiorcami danych osobowych są w szczególności następujące podmioty:

 1. nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – świadczenie usługi utrzymania strony internetowej (Serwisu) oraz hostingu w celu przechowywania danych na serwerze;
 2. Meta Platforms Ireland Limited;
 3. Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – w celu korzystania z usług Google;
 4. podmioty dostarczające usługi księgowe, pomoc prawną, usługi kurierskie, obsługi informatycznej, dostarczania usług hostingowych i systemów informatycznych, w tym Google Ireland Limited, usługi marketingowe;
 5. Interfarmed Cannabis sp. z o.o.;
 6. osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności Administratora;
 7. organy państwowe, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

UPRAWNIENIA

Może Pani/ Pan żądać realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii Pani/Pana danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (lub przeniesienia do innego Administratora), jeżeli podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych jest zgoda lub umowa;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych:

 • z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora;
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest wykonywane w celu marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@chc-cannabis.com.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu jest powiązane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi obejmują w szczególności adres IP, datę i czas serwera, informacje systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej, z których Pani/Pan korzysta.

Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez stronę internetową z plików cookies.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych Pani/Panu treści oraz prawidłowe działanie Serwisu.

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies: techniczne i analityczne.

Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacji Serwisu ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki czemu urządzenie, z którego Państwo korzystają wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób,
 • zapamiętywania, czy Państwo wyrazili zgody za pośrednictwem Serwisu,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu,
 • zapamiętywania wybranych przez Państwa ustawień i preferencji.

W tym celu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenie statystyk,
 • badanie ruchu i analiza czasu spędzanego w Serwisie,
 • badanie działań w Serwisie w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom klientów.

Pliki cookies analityczne są instalowane na Pani/Pana urządzeniu tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
 • stałe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 • „Cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej Serwisu internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych.

Serwis korzysta z następujących narzędzi:

 • Google Analytics

Narzędzie jest stosowane w celu tworzenia i analizy statystyk, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Dostawcą narzędzia jest Google LLC.

Informacje zbierane o Użytkownikach są zapisywane i mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach w USA. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Aby zrezygnować z używania Google Analytics kliknij: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie serwisy internetowe działają niezależnie od Serwisu. Serwisy te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Serwis wykorzystuje technologie śledzące w postaci YouTube.

OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia. Zmiany ustawień dotyczących przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z których Państwo korzystają.

W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Możesz usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w Ustawieniach Cookies.

W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies lub cofnięcia zgody na instalowanie plików cookies może się różnić. Poniżej podajemy przykładowe linki do ustawień przykładowych przeglądarek:

 • Przeglądarka Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
 • GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582;
 • Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/;
 • Safari: http://www.apple.com/support/safari/.

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Polityce Prywatności, co może być spowodowane rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem samego Serwisu, korzystaniem z nowych narzędzi przez Administratora. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały na swojej stronie internetowej.

Wersja Polityki prywatności od 22 listopada 2022 roku.