PHARMACANN PRODUCENT MARIHUANY MEDYCZNEJ

PHARMACANN PRODUCENT MARIHUANY MEDYCZNEJ

Kim jesteśmy  ?

PharmaCann Polska to firma z obszaru life-science, będąca częścią spółki PhCann International – jednej z większych europejskich firm z branży konopnej z siedzibą w Warszawie. Firma posiada własne przedstawicielstwa m.in. w Niemczech, Republice Macedonii Północnej oraz Chorwacji. PharmaCann Polska oferuje szeroki dostęp do wysokiej jakości surowców farmaceutycznych produkowanych na bazie medycznych konopi, wytwarzanych zgodnie ze standardami EU GMP na każdym etapie ich realizacji.

Wszystkich pracowników PharmaCann Polska łączy wspólna idea poprawy jakości życia pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, w oparciu o zastosowanie produktów uzyskanych na bazie medycznych konopi.

Czym się zajmujemy ?

Jednym z nadrzędnych celów PharmaCann Polska jest dostarczanie pacjentom wysokiej jakości produktów na bazie medycznych konopi oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat ich terapeutycznego zastosowania w medycynie.

Firma kładzie duży nacisk, na stałe poszerzanie portfolio dostępnych produktów oraz inicjowanie działań edukacyjnych w obszarze ich stosowania. PharmaCann Polska realizuje ideę „partnerstwa w leczeniu medyczną marihuaną” skierowaną do środowiska lekarzy, farmaceutów, pacjentów oraz ich rodzin, poprzez aktywności, których celem jest:

  • przekazywanie pełnej i rzetelnej wiedzy o produktach firmy,
  • rozwój portfela produktów w obszarze medycznych konopi,
  • inwestycje w przedsięwzięcia naukowe i edukację dotyczącą terapii konopnej,
  • współpracę z lekarzami i farmaceutami,
  • współpracę z towarzystwami lekarskimi oraz organizacjami niosącymi pomoc pacjentom

Wierzymy w kulturę, w której nieustannie stawiamy sobie wyzwania i podnosimy poprzeczkę w zakresie nowych rozwiązań. Chcemy rozwijać nasze ambicje i zwiększać efektywność działań, aby szybko przystosowywać się do stale zmieniającego się świata, w którym żyjemy wykorzystując nowe możliwości.

Najwyższa jakość

PharmaCann Polska, jako część spółki PhCann International, działa zgodnie z najwyższymi standardami, w oparciu o GDP i GMP. Dzięki dostępności do najwyższej klasy laboratoriów, opracowujemy wysokiej jakości produkty na bazie konopi, aby mogli z nich korzystać pacjenci na całym świecie. Nowoczesny zakład farmaceutyczny firmy (NYSK Holdings) dysponuje najnowszą technologią dotyczącą uprawy konopi, ekstrakcji aktywnych składników (kannabinoidów np. THC, CBD) oraz pakowania, w oparciu o certyfikat GMP. Firma NYSK Holdings realizuje wszystkie standardy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Leków w zakresie wdrażania EU GMP, począwszy od kwestii związanych z uprawą konopi, aż po proces pakowania surowca farmaceutycznego (finalna postać farmaceutyczna).

Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa

PharmaCann Polska od samego początku swojej działalności przykłada ogromną wagę do przełożenia niezaspokojonych potrzeb medycznych pacjentów zmagających się z różnymi chorobami, na produkty powstałe na bazie konopi medycznych. Chcemy pomagać społeczeństwu w leczeniu bólu, padaczki, objawów stwardnienia rozsianego i wielu innych chorób zapewniając pacjentom dostęp do przystępnej kosztowo terapii kannabinoidami. Szeroki obszar potencjalnych wskazań dla produktów uzyskanych na bazie konopi medycznych pozwala nam skupić się na istotnych chorobach przewlekłych, które dotykają setek milionów ludzi i są jednymi z największych wyzwań dla systemów ochrony zdrowia na całym świecie.

Nasz sukces jest definiowany przez rozwiązania, które oferujemy, a także poprzez poprawę zdrowia i jakości życia pacjentów, którzy z nich korzystają. Przywiązujemy dużą wagę do wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, jako integralnej części naszej wizji, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska. Nieustannie poszukujemy nowych partnerów, którzy uzupełniają nasze możliwości i podzielają obszary zainteresowań.