Biography

Rafał Prejsnar

wiceprezes, członek zarządu Emitenta

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie Wydziału Marketing i Zarządzanie. Przez blisko 12 lat był związany z jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie – Merck & Co. USA, (spółka zależna w Polsce działa pod firmą MSD Polska sp. z o.o.). Przechodząc poszczególne etapy kariery w działach sprzedaży, marketingu, po połączeniu Merck @& Co. z Schering Plough Corporation zdobył doświadczenie w dziale business development, który to dział przy połączeniu spółek w Polsce był odpowiedzialny za szereg procesów w tym dostosowanie działów sprzedaży i marketingu do wytycznych regionu. Rafał Prejsnar podczas tego procesu dostosowywał strategie marketingowe i szereg innych procedur spółki dla większości leków sprzedawanych w Polsce (pulmonologia, kardiologia, immunologia, dermatologia, ginekologia, specjalistyka szpitalna etc.) do obszaru działalności drugiej z łączących się spółek po międzynarodowym połączeniu. 

Rafał Prejsnar jest założycielem i CEO firmy Red Pharma Laboratories Polska SA. Przez kolejne lata zdobył doświadczenie w R&D, tworząc nowe produkty i wprowadzając je na rynek. Jest twórcą dwóch patentów z obszaru preparatów i szczepów probiotycznych.