Kontakt

CHC-CANNABIS HEALTHCARE Spółka Akcyjna

ul. Fabryczna 6 lok. 10, 96-320 Mszczonów

tel. +48 663 550 217

email: biuro@chc-cannabis.com

KRS 0000985367, NIP 8381878599, REGON 522731745

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego