Historia firmy

HISTORIA CHC Cannabis HealthCare S.A.

CHC Cannabis HealthCare S.A. (dalej CHC) z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Fabryczna 6 lok.10, 96 – 320 Mszczonów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000985367, posiadająca REGON 522731745, NIP 8381878599 został zawiązany w 2022 roku.

CHC jest 100% właścicielem hurtowni farmaceutycznej i jest wyłącznym dystrybutorem produktów PharmaCann Polska Sp. z o.o. Firma PhCann International B.V., w skład której wchodzi PHARMACANN Polska Sp. z o.o.., to wiodący międzynarodowy koncern, jeden z największych w Europie producentów Marihuany Medycznej.

Spółka posiada zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nr GIF-N-411/637/MSH/13 na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które dotyczy produktów leczniczych przeznaczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przeznaczonych do eksportu do krajów trzecich.

Głównym aktywem CHC są udziały w Spółce Zależnej: Interfamed Canabis sp. z o.o. Pakiet udziałów nabyła również spółka PharmaCann Polska sp. z o.o. (dalej “PharmaCann”), która jest producentem Marihuany Medycznej z THC w różnych postaciach. PharmaCann podpisała z Interfamed Canabis umowę dystrybucyjną dotyczącą stałej współpracy w zakresie rozpowszechniania, wprowadzania na rynek farmaceutyczny oraz sprzedaży w grupie docelowej (apteki ogólnodostępne, placówki wyspecjalizowane, apteki szpitalne, hurtownie farmaceutyczne) Marihuany Medycznej. Od tego momentu rozpoczęła się ścisła współpraca między Interfarmed Cannabis, a PharmaCann w obszarze przygotowania rynku dla sprzedaży produktów Producenta i dopuszczenia ich do obrotu.

Kluczowe w całym projekcie Medycznej Marihuany z THC jest join veinture spółek tworzących cały projekt oraz osób w nim zaangażowanych powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo. Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas kariery zawodowej, know-how, licznych kontaktów w branży tworzą nieocenioną wartość Spółki.

Najważniejsze osoby zaangażowane w projekt:

Łukasz Maciejewski

Posiada wyższe wykształcenie o specjalności manager w procesie zarządzania oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zakładami opieki medycznej, w tworzeniu sieci aptek. Zarządza i koordynuje zespołem pracowników w hurtowni. Czynnie uczestniczy w przygotowaniu projektu biznesowego Medycznej Marihuany opartego o współpracę z PharmaCann Polska.

 

Rafał Prejsnar

Zdobył wykształcenie wyższe na wydziale Wydziału Marketingu i Zarządzania. Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w sprzedaży FMCG, farmacji zaczynając jako przedstawiciel. Przechodząc poszczególne etapy kariery w działach sprzedaży, marketingu, business development oraz jako trener był odpowiedzialny za szereg procesów w tym dostosowanie działów sprzedaży i marketingu opracowania strategii marketingowych, tworzenia nowych produktów i wprowadzając je na rynek. Założyciel i twórca licznych nowych spółek tworzonych od podstaw.

 

Adam Wutkiewicz

Zdobyta wiedza na studiach z zakresu anatomii, fizjologii, chemii i mikrobiologii okazała się niezwykle przydatna w trakcie całej kariery zawodowej związanej z medycyną. Od początku kariera zawodowej związany z branżą medyczną przechodząc koleje szczeble kariery zdobył szeroką wiedzę z zakresu sprzedaży, marketingu i negocjacji, wdrażania i opracowywania strategii marketingowych, a także tworzenia nowych produktów.

 

Krzysztof Łuba

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku marketing i zarządzanie. W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył szerokie doświadczenie w dziale sprzedaży. Odpowiedzialny jest za rynek hurtowy, sieciowy oraz zarządzanie zespołem sprzedażowym.

 

Michał Sinczak

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży w dużych międzynarodowych koncernach farmaceutycznych.

 

Od 2019 organizowano liczne sympozja dla lekarzy (m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie. Podjęto współpracę z autorytetami w branży medycznej zajmującymi się leczeniem Marihuaną Medyczną. Głównym wykładowcą na spotkaniach branżowych, w których uczestniczyło ponad 300 lekarzy, był prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń, kierujący krakowskim Zakładem Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ, oraz prof.. nadzw. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali i Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Utworzona Rada Medyczna przygotowała i opublikowała szereg artykułów dla lekarzy w czasopismach branżowych z obszaru leczenia bólu, migreny, czy obszarów leczenia kannabinoidami epilepsji oraz stwardnienia rozsianego.

W dniu 06.12.2021 Główny Inspektorat Farmaceutyczny nadaje fabryce certyfikat Good Manufacturing Practice (GMP) zezwalając na dostarczanie produktów producenta do Polski.

Równolegle trwały prace nad zarejestrowaniem w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dwóch pierwszych produktów PharmaCann Polska sp. z o.o Marihuany Medycznej z THC w postaci oleju do podania doustnego jako surowców farmaceutycznych, przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych:

Cannabis floris extractum normactum THC 10% CBD < 1% PharmaCann; oraz

Cannabis floris extractum normactum THC 5% CBD < 1% PharmaCann,

które otrzymały dopuszczeniu do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dniu 11 kwietnia 2022 roku.

Jednocześnie podjęto współpracę z firmą Red Pharma Laboratories Polska S.A. (dalej Red Pharma), która mając doświadczenie na rynku medyczny i farmaceutycznym (lekarz i apteki) rozpoczęła tworzenie bazy lekarzy i aptek przygotowując rynek pod sprzedaż produktów. CHC planuje we współpracy z Pharmacann i Red Pharma zorganizować ogólnopolski kongres medyczny i kilka mniejszych  lokalnych sympozjów celem popularyzacji terapii wspomagającej w środowisku medycznym, a także rozwinąć zespół sprzedażowy w postaci lokalnych przedstawicieli medycznych, których zadaniem będzie odwiedzanie lekarzy i aptek celem promocji i sprzedaży produktów, organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń i kongresów oraz realizacja planów sprzedaży.

Dodatkowo aby zwiększyć dostępność produktów na rynku CHC podjęła współpracę z Dystrybutorami tworząc ogólnopolską sieć dystrybucji produktów PharmaCann Polska w oparciu o sieci hurtowni farmaceutycznych i spółek farmaceutycznych mających szeroki dostęp do rynku.

Obecnie Spółka prowadzi zapisy na Akcje w Publicznej emisji akcji. Szczegóły Oferty emisji akcji można znaleźć na stronie internetowej www.chc-cannabis.com w zakładce Emisja.

Finalnym odbiorcą produktów jest pacjent, który otrzymał receptę od lekarza. W całym procesie sprzedażowym najważniejszą rolę pełnią lekarze specjaliści takich specjalizacji jak: neurologia, onkologia, medycyna paliatywna, psychiatria i wszystkie inne specjalizacje, gdzie stosuje się w terapii Marihuanę Medyczną.

Planowane rozpoczęcie sprzedaży na rynku powinno nastąpić pod koniec listopada 2022.