Akt notarialny z Protokołu Walnego Zgromadzenia Spółki CHC-Cannabis HealthCare S.A.  15.11.2022